Oficjalny serwis Logo: Gmina Łagów Gmina Łagów

Aktualności

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na spinningowe zawody z łodzi na j. Trześniowskim 17.06.2018r (niedziela).
Zaproszenie
Zarząd Koła Gminnego PZW w Łagowie zaprasza członków Koła
na
spinningowe zawody z łodzi na j. Trześniowskim
Dnia 17.06.2018r. (niedziela), zbiórka i zapisy do godz. 6.45 w siedzibie Koła.
Start wspólny na j. Trześniowskim o godz. 7.00   
Skarbnik przyjmuje przy zapisach 10 zł. wpłaty.
                                      
                                                Za Zarząd
                                                 /-/Prezes Jan Szuryga
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: Remont ulic w Łagowie
Wójt Gminy Łagów informuje, że z przyczyn niezależnych od tutejszego urzędu, ręczne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej na terenie Łagowa w częściach ulic Zamkowa - od kanału i Kościuszki zostało przesunięte na termin od 20 do 22 czerwca 2018r.
W związku z powyższym uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności i poruszanie się pojazdami do 20 km/h.
 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Ilustracja do informacji: Dyskusyjny Klub Książki zaprasza na spotkanie
Dyskusyjny Klub Książki działający przy Bibliotece Publicznej w Łagowie zaprasza na spotkanie dnia 12.06.2018. godz.16.00 do dyskusji, wytypowano książkę Beatrice Colin pt. „Zdobyć to, co tak ulotne”
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: Wójt Gminy Łagów zaprasza na spotkanie w Żelechowie.
Wójt Gminy Łagów
ZAPRASZA
w dniu 14 czerwca (czwartek) 2018 r.
o godz. 1600 w Świetlicy Wiejskiej w Żelechowie
wszystkich mieszkańców miejscowości Żelechów na spotkanie organizacyjne dot: wykonywanej inwestycji ( budowa kanalizacji w m. Żelechów).
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele  wykonawcy i inwestora.
Wójt Czesław Kalbarczyk
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: Mistrzostwa Sekcji Kosobudz - zawody spławikowe
Zarząd Koła Gminnego PZW w Łagowie   
zaprasza członków Koła na zawody spławikowe
MISTRZOSTWA SEKCJI KOSOBUDZ     
dnia 10 CZERWCA 2018r /niedziela/
zbiórka i zapisy  do godz. 8.00 nad j. Dziarg w Kosobudzu
Tradycyjnie przyjmujemy 10,- zł wpłaty.   
Za Zarząd
Prezes Jan Szuryga
 

Załączniki

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
  1. Zakres tematyczny operacji:        
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - budowa nowych obiektów w ramach rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”  w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)
 

Załączniki

Ilustracja do informacji: 3 czerwca 2018 roku, odbył się XXIV Bieg Łagowskiego Lata
3 czerwca 2018 roku, odbył się XXIV Bieg Łagowskiego Lata. W tym roku wytartowało 250 zawodników i wszyscy szczęśliwie dotarli do mety.
W kalsyfikacji generalnej wygrał Pan Szymanowski Krzysztof, II Miejsce zajął Pan Feifer Bartosz, III miejsce Przyworski Krzysztof.
Najlepszym biegaczem z Gminy Łagów okazał się Pan Kożuch Dariusz, natomiast najmłodszym zawodnikiem tej edycji był Sawicki Adrian rocznik 2007, a najstarszym
Pan Czop Jan rocznik 1939. Zapraszamy za rok!!! Szczegółowe wyniki zawaodów w linku: https://super-sport.com.pl/wyniki/wyniki-2018/1904-xxiv-bieg-lagowskiego-lata.html
Zdjęcia w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: XXIV Bieg Łagowskiego Lata

Ilustracja do informacji: XXIV Bieg Łagowskiego Lata - informacja
Że względu na duże zainteresowanie Biegiem informujemy, że zwiększamy limit a tym samym jest jeszcze możliwość zapisu w dniu biegu
  • Baner: Baner 1
  • Baner: Baner 2
  • Baner: Baner 3
  • Baner: Baner 4
  • Baner: Zachodnia Zzba PH
  • Baner: LGD Brama Lubuska
  • Baner: Baner 6 - Mikroporady

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Łagów
ul. 1 Lutego 7
66-220 Łagów
 
NIP: 927-18-52-234
REGON: 000536752
pn: 8:00 - 16:00
wt-pt: 7:30 - 15:00
sb-nd: nieczynne
 
Wójt Gminy Łagów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poneidziałek od godz. 12:00 do 16:00
68 341 21 86
e-mail
ePUAP  /lagow/skrytka
Wszelkie prawa do treści umieszczonych w serwisie należą do Gminy Łagów
Budowa strony internetowej Urzędu Gminy w Łagowie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.